Giỏ hàng

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

Quan hệ của IBS MRO và PVN đã được hình thành từ những năm 2014, với việc ký kết hợp đồng qua đối tác là Tổng công ty Lắp ráp máy Việt Nam Lilama.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 01 trong những ngày đang thi công.

Trong dự án này, IBS MRO đã cung cấp vật tư thiết bị dự phòng trong vòng hai năm cho nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 01, hỗ trợ cho hoạt động của nhà máy.

Trước đó nữa thì IBS MRO cũng có cung cấp vật tư chế tạo kết cấu thép, hệ thống ống gói Fuel Oil System và Handling system năm 2011.

Miễn phí hỗ trợ trực tuyến

Với sự chuyên nghiệp và am hiểu của mình, MRO Industry tự tin đồng hành cùng khách hàng và đối tác cùng nhau phát triển bền vững.
(+84) 888 919 258